Zwarte rat


Gerommel op zolder of in hoge gebouwen: het zou een zwarte rat kunnen zijn!

Leefwijze
De zwarte rat komt steeds vaker voor, maar is niet zo wijdverspreid als de bruine rat. Het is een uitstekende klimmer en springer en komt daardoor vaak voor op hoge, droge plekken in gebouwen. De zwarte ratten kiezen het beste voer dat voor handen is.

Schade
Naast knaagschade en bevuiling van de voedselvoorraden, is de zwarte rat ook een overbrenger van ziektes. Vroeger waren zij vaak de oorzaak van pestuitbraken, nu veroorzaken ze vaak voedselvergiftiging.

Wering/preventie
Om te voorkomen dat de zwarte rat in gebouwen kan komen, moeten alle gaten en kieren zorgvuldig worden afgesloten. Zorg voor goed sluitende deuren en maak voedselvoorraden onbereikbaar.

Bestrijding
Naast weringsmaatregelen zal het nodig zijn de aanwezige ratten te bestrijden met professionele bestrijdingsmiddelen. Zeker wanneer met giftige producten wordt gewerkt, is het belangrijk dat dit met de juiste kennis gebeurt om te voorkomen dat de dieren resistent worden tegen het gif of dat andere dieren ook vergiftigd worden.

Als u denkt dat u last heeft van zwarte ratten, maak dan een afspraak met ons voor een deskundig oordeel en advies!