Houtaantasters

Helaas is hout gevoelig voor aantasting door onder andere houtworm, boktor en schimmels. Er zijn heel veel kevers en zwammen die leven van hout en dus een bedreiging kunnen vormen. Het is belangrijk dat u dit tijdig ontdekt, anders kunnen ze grote schade toebrengen aan uw huis of meubilair.