Werkwijze


Het voorkomen van een plaagdierprobleem is beter dan bestrijden; het is een duurzamere en diervriendelijkere oplossing!


Ongedierteproblemen vragen om een snelle en deskundige oplossing. De nadruk ligt hierbij niet alleen op het bestrijden van de plaag, maar met name op het voorkómen van de problemen door de juiste weringsmaatregelen, voorlichting en advies.

Door wering wordt voorkomen dat de plaagdieren de woning of het bedrijfspand binnenkomen. Muizen en ratten kunnen door de kleinste gaten naar binnen komen, denk hierbij aan de doorvoeringen van buizen en ventilatieroosters. Door een goede afdichting wordt dit voorkomen.

Daarnaast wordt gekeken naar risico's in de omgeving; is er water in de buurt, voedselopslag, schuilmogelijkheden? Een deskundig advies van Ongediertebestrijding Oost-Nederland zal de omgeving een stuk minder aantrekkelijk maken voor de plaagdieren.

Iedere situatie met ongedierte is anders en wordt ook anders ervaren. Daarom zijn er verschillende aanpakken om de overlast te voorkomen, te bestrijden of te weren. Samen kijken we naar de beste oplossing! 

Een eerste bezoek bestaat uit een grondige inspectie van de omgeving en het vaststellen van het plaagdierprobleem. Daarna zal een plan van aanpak met u worden opgesteld en volgt uitvoering hiervan. Natuurlijk worden vooraf de kosten hiervoor met u afgestemd. In sommige gevallen zullen meerdere bezoeken of een nacontrole nodig zijn.

We werken alleen met in Nederland wettelijk toegestane middelen. Hierbij is van belang dat niet alleen de werking van het middel veilig is, maar ook de toepassing. U krijgt daarom ook altijd een duidelijke instructie van ons over de toepassing van het middel. Op deze manier bestrijden we alleen die dieren die ook bestreden moeten worden en voorkomen we dat ook andere dieren de dupe worden.