Diensten

Ongediertebestrijding Oost-Nederland is er voor zowel particulieren als bedrijven. Ons werkgebied is de Achterhoek, Salland, Twente en de Veluwe.

Plaagdieren zijn vaak hinderlijk en in sommige situaties ook gevaarlijk. Denk aan allergische reacties door wespensteken of overdracht van ziektes door muizen en ratten. In alle gevallen reageren we binnen 24 uur op uw melding. Indien nodig en afhankelijk van de ernst, proberen we nog dezelfde dag ter plaatse te zijn.

Particulieren
In het buitengebied zal overlast van ratten altijd op de loer liggen. Naast het oplossen van een acuut rattenprobleem, kan een regelmatige controle bijdragen aan het beheersen van het probleem. Hiervoor kunnen contracten worden afgesloten om op regelmatige basis te monitoren en eventueel te bestrijden.

Soms kunnen we telefonisch advies geven. Maar vaak is het nodig om ter plaatse een inspectie uit te voeren. We gaan uiteraard discreet om met uw probleem.

Aangezien de aard van de plaag erg verschillend kan zijn, krijgt u na de inspectie een offerte voor de vervolgbehandeling. Hierin wordt overzichtelijk wat de kosten zijn en welke resultaat u mag verwachten.

Bedrijven
Bij bedrijven kunnen plaagdierproblemen grote, nadelige gevolgen hebben, vooral als voedingsmiddelen een rol spelen. Voor bijvoorbeeld horeca en agrarische bedrijven bieden we een plaagdierpreventieplan aan conform HACCP. Met dit plan houden we de hygiëne en voedselveiligheid optimaal.

Het HACCP plaagdierpreventieplan is een pro-actief plan. Dit houdt in dat Ongediertebestrijding Oost-Nederland op pro-actieve wijze te werk gaat om te voorkomen dat er plaagdieren binnen het bedrijf komen. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de opdrachtgever op dit punt wordt ontzorgd; u mag ervan uit gaan dat de plaagdieren op professionele wijze worden geweerd en zonodig bestreden. De drie belangrijke stappen hierbij zijn: Plan - Uitvoering - Verslaglegging. Mocht u controle krijgen, dan kunt u een compleet en uitvoerig preventieplan overleggen.

Dit is een test knop